Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza Biura Spraw Wewnętrznych SG

UWAGA:

W celu złożenia wniosku do Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

       - DOC, RTF

       - XLS

       - CSV

       - TXT

       - GIF, TIF, BMP, JPG

       - PDF

       - ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Metryczka

Data publikacji 27.07.2018
Data modyfikacji 27.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Miklaszewska-Gozdecka
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Miklaszewska-Gozdecka
do góry